طعم اصیل پسته

آفتاب

نفیس

در بازارهای جهانی هستیم

ارائه دهنده مرغوب ترین پسته و خشکبار در ایران

خشکبار

استفاده از بهترین خشکبار از باغات نمونه ایران

پسته
خرما
انجیر خشک
کشمش
زعفران
نبات
Previous slide
Next slide

انجیر

تهیه شده از بهترین نوع انجیر ایران

خرما

برداشت از بهترین باغات ایران
اصالت سنت و فرهنگ

زعفران اصیل

candusaffron

طعم واقعی زعفران اصیل ایرانی

از کشت تا برداشت، فرآوری، بسته بندی و صادرات به نقاط مختلف جهان